Bel 06 360 97 204 of

Mail info@a18staop.nl

voor een afspraak

(ook 's avonds en in het weekend)

Bezoekadres

Impact 61

6921 RZ Duiven

(alleen op afspraak)

LEVERINGSVOORWAARDEN A18 MEUBELMAKELAARS te DUIVEN.
 
Ingeschreven Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 51642611.
 
1.   ALGEMEEN
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-         verkoper: A18 MeubelMakelaars te Duiven, (hierna te noemen A18) met de gegevens zoals bekend bij de KvK;
-         koper: diegene die meubelen of accessoires bestelt, afneemt of heeft afgenomen van A18.
-    netto totaal bedrag: prijs inclusief BTW, bezorg- en afstelkosten.
 
2.   NIEUW / ZO GOED ALS NIEUW
In alle gevallen waarin A18 goederen als occasion in de handelsvoorraad heeft opgenomen, wordt dit ter kennis van de koper gebracht door middel van een label in de showroom of een duidelijke vermelding op de website.
 
3.   KOOP / OFFERTE
Indien koper besluit een artikel ongezien via de website te bestellen of te kopen, zal A18 koper per e-mail een uitgebreide vrijblijvende offerte zenden. Koper wordt verzocht deze e-mail bevestigen, waarna de koop is gesloten. Bij ingebreke blijven in die gevallen van A18 of de koper, kunnen beide de koop als niet gesloten beschouwen.
 
4.   GARANTIE
Indien een gekochte sta-op stoel door A18 is geleverd, getransporteerd, geplaatst en afgesteld, verleent A18 een garantie van 6 maanden op de technische en electronische onderdelen van die stoel. De termijn gaat in op de dag van levering.
 
Indien bij onderzoek blijkt, dat een defect is veroorzaakt door schades, ingrepen door derden of verbuigingen, dan vervalt deze garantie en zijn de kosten van herstel voor rekening van de koper.
 
Van belang is hierbij dat het lichaamsgewicht van de nieuwe gebruiker maximaal 140 kg voor Fitform stoelen en max. 125 kg voor Doge stoelen mag zijn. In relevante gevallen worden deze bepalingen bij de aflevering toegelicht en op de factuur vermeld.
A18 behoudt zich het recht voor om, indien er een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan en er twijfel is over het lichaamsgewicht van de gebruiker, de gebruiker te verzoeken mee te werken aan het vaststellen van het lichaamsgewicht. Als de gebruiker dit niet kan of wil, vervalt de garantie.
 
Als defecte onderdelen niet te vervangen of te repareren blijken, zal A18 zich inspannen om de stoel om te ruilen tegen een vergelijkbaar exemplaar.
 
Als koper kiest voor zelftransport, vervalt de garantie i.v.m. de risico's tijdens transport.
 
5.   GEBRUIKSSPOREN
Een door A18 aangeboden of geleverd artikel is een uniek artikel. Koper heeft de gelegenheid dit artikel te testen, te meten en te controleren op gebruikssporen en/of kleine beschadigingen in de showroom van A18. Indien koper besluit om een artikel ongezien te kopen, kan de koop niet worden geannuleerd om reden van kleurinterpretatie, afmetingen, op de website vermelde gebruikssporen en/of kleine beschadigingen.
A18 zal in een dergelijk geval koper desgevraagd globaal informeren over de conditie van dit artikel.
 
6.   BETALING
In alle gevallen van verkoop aan particulieren zal de betaling bij aflevering á contant of per bankoverschrijving vooraf plaatsvinden.
Bij een bankoverschrijving dient het netto-totaal bedrag op de dag van aflevering op de bankrekening van A18 te zijn bijgeschreven. 
Bij ingebreke blijven van de afgesproken betaling is A18 gerechtigd het artikel zonder aankondiging te retourneren.
 
De wijze van betaling wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.
 
In alle gevallen van verkoop aan bedrijven zal de betaling door koper plaatsvinden na ontvangst van een factuur, binnen de daarop genoemde termijn.
 
7.   GESCHILLEN
In alle gevallen waarin koper en A18 een koop betwisten, is de rechter in Arnhem bevoegd.
 

 

 

LAATSTE NIEUWS 

(klik voor meer info)

 

* Weer volop Fitform draaischijf beschikbaar. Vraag info!

 

* A18 nu Dealer van   hulpmiddelen

 

* Nieuw: Verstelbare voor- en bijzettafeltjes

 

* 250e stoel via ergo- of fysiotherapeut!

 

* Wat we wel en niet doen

 

Accessoires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst binnengekomen

 

 

 

Leveringsvoorwaarden

 

 X